Hur Trekunder reser utomlands

Jämför veckor och år.

År

2019
2020
2021

Vecka

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35